NATURFAGLIGE ARTIKLER


Vitenskaplige, naturfaglige, didaktiske og andre artikler vi mener bør være av interesse.

Summende hagerDenne teksten er hentet fra nettsiden www.summendehager.no, en kampanje fra Det Norske Hageselskap. Ta en titt på nettsiden for å finner ut mer om hvordan du kan bidra til å bevare humler og bier i vår natur.

Synes du insekter er plagsomme og du klør i nesa av ordet pollen?
Humler og bier spiller en avgjørende rolle i pollineringen av verdens planter. En tredjedel av verdens samlede matproduksjon er avhengig av den jobben de gjør. Forskerne ser nå at mange arter minsker eller forsvinner helt.

I tidligere tider var det mange slåttemarker og blomsterenger der det vokste et rikt utvalg av blomstrende planter. Dagens landbruk er langt mer ensidig. Mange steder blir åkrene sådd til med blomsterløse gressarter som slås opptil tre ganger årlig. Bruk av plantevernmidler bidrar også til mer ensidig dyrking. Omfattende gjengroing av kulturlandskapet er med på å forsterke tendensen.

Overgangen til kunstgjødsel spiller også inn. Før kunstgjødsel ble allment tilgjengelig, sikret bøndene seg nitrogen ved å drive såkalt rotasjonsdyrking av rødkløver. Rødkløver har særlig stor betydning for mange pollinerende insektarter, inkludert humlearter. Da rødkløveren forsvant, mistet mange humlearter en viktig næringskilde.

Humlene finner mye av næringen sin ved veikanter, åkerkanter, i kratt, hekker og langs bekker og dammer. Når mye av dette forsvinner, får det dramatiske konsekvenser. Humler og villbier legger bare opp små lager av pollen og nektar for larvene sine. De er derfor avhengig av å rikelig tilgang hele sesongen. For humlene er det særlig viktig å finne pollen og nektar tidlig på våren, når dronningen etablerer seg. Det er derfor helt nødvendig at det vokser vårblomstrende planter i nærheten.

Tidlig om våren er trekket på seljeblomster (Salix) særlig viktig. Er det få eller ingen slike, blir det svært vanskelig for humledronningen, som må spise seg opp på nektar og pollen etter vinterdvalen, å være i stand til å begynne arbeidet med å bygge bol og legge egg.

Hva er egentlig pollinering?
Pollinering av planter skjer når pollen fra støvbærerne på den hannlige delen av planten flyttes over til arret på den hunnlige delen. For mange plantearter er det viktig å få transportert pollen over en viss distanse for å sikre den genetiske variasjonen. Dette problemet løser de ved å tilby insekter og andre dyr en belønning for å gjøre bestøvningsjobben. Belønningen består som regel av energirik nektar eller proteinrikt pollen.

Lyst til å bidra? Lag en blomstereng i hagen din. Eller plant humlevennlige vekster.

Visste du at du kan høre tall?


Musikkens verden, som består av lyder, toner og frekvenser, er full av mønstre. Roger Antonsen har laget en liten video om de enkleste mønstrene som finnes og om hvordan vi kan høre tall. Les mer og se videoen på Aftenpostens Magiske mønstre.


Reinsvoll skole


Frøsakervegen 21, 2840 REINSVOLL
Tlf: 61 15 37 00


www.vestre-toten.kommune.no/reinsvollskole
www.realfagiskolen.no