EKSKURSJONER


Ekskursjoner er viktig for å drive en variert og lærerik naturfagsundervisning.
Uteskole om skogdrift


Onsdag 27. april 2016 fikk alle trinn være med Lena-Valle videregående skole på en kunnskapsøkt der vi lærte en del om hvordan moderne skogdrift gjøres. Elevene ved VG2 holder til i skogen ved vår skole, der de blant annet rydder i skogen, bredder vegen og hogger tømmer.

Les mer.


5. trinn på isfiske


Fredag 1. april reiste 5. trinn på tur til Nordtjern på isfiske. 22 elever og to voksne var spente på hvordan fiskelykken var, men håpet var stort da arrangør og isfiskeildsjel Tom Pedersen kunne garantere at i løpet av dagen ville alle ha fått hver sin. Lykken var derfor stor da den første fisken nappet allerede få sekunder etter at første krok var sjøsatt.

Les mer.
Reinsvoll skole


Frøsakervegen 21, 2840 REINSVOLL
Tlf: 61 15 37 00


www.vestre-toten.kommune.no/reinsvollskole
www.realfagiskolen.no