Reinsvoll skole satser på realfag


Vestre Toten kommune ble våren 2015 av Kunnskapsdepartementet valgt ut til å bli realfagskommune.
En av forutsetningene for å bli realfagskommune var at kommunen forpliktet seg til å arbeide
systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag,
fra barnehage til fullført grunnskole.Artikler


Naturfaglige artikler knyttet opp mot de temaer og den undervisningen vi holder på med.
Undervisning


Hva gjør vi? Presentasjon av noe av det vi holder på med i vår realfagssatsing på Reinsvoll skole.
Ekskursjon


Skolen er på turer årlig med naturfaglig tematikk. Ekskursjonene finnes dokumentert her.
Natursekken


Reinsvoll skole er en del av den nasjonale skolesatsingen "Den naturlige skolesekken". Mer om det her.Reinsvoll skole


Frøsakervegen 21, 2840 REINSVOLL
Tlf: 61 15 37 00


www.vestre-toten.kommune.no/reinsvollskole
www.realfagiskolen.no