Uteskole om skogdrift


Onsdag 27. april 2016 fikk alle trinn fått være med Lena-Valle videregående skole på 

en kunnskapsøkt der vi lærte en del om hvordan moderne skogdrift gjøres.Ida Marie Skjærstein, en kunnskapsrik elev, fortalte om hvordan morderne skogdrift drives i dag, der digitale ferdigheter står veldig sentralt. Det er lite bruk av motorsag og håndkraft i dagens skogdrift, maskiner og bruk av data tar mer og mer over. Dette setter større krav til fremtidens tømmerhoggere.

I tillegg til ny kunnskap om skogdrift og hva trærne brukes til, var det også muligheter til å sitte i de skogsmaskinene som var tilgjengelige, balansere på slakk line mellom to trær, samt slå spiker i en stubbe.

Mange tenker kanskje at trær kun brukes til planker og materialer. Men et tre kan brukes til så mangt annet også. Når ei gran kommer til trevarefabrikken, står den foran en omfattende forvandling. Først blir barken fjernet og tømmerstokken kuttet til flis. Flisen raffineres videre slik at cellulosefibrene frigjøres. Cellulosen går således gjennom en bleking- og tørkingsprosess før den ender opp som spesialcellulose. Dette selges videre til produksjon av blant annet bygningsmaterialer, kosmetikk, næringsmidler, tabletter, tekstiler, maling/lakk og filter.

Den delen som ikke går til cellulose havner i en kjemisk prosess som omgjør bindemiddelet i tømmerstokken til produktene lignin, vanillin og etanol. Lignin brukes blant annet som tilsetning i betong, pellets til dyrefor, fargestoffer, batterier, brikettering og jordforbedring.

Et underprodukt av lignin er vanillin. Borregaard trevirkefabrikk i Sarpsborg er alene i verden om å levere tømmerbasert vanillin. Vanillin kan erstatte vanilje, både originalen fra orkideen Vanilla og oljebaserte vanillinprodukter. Vanillin brukes blant annet som smaks- og lukttilsetning i næringsmidler som is og sjokolade, i parfyme eller til farmasøytiske produkter.

Sukkerforbindelsene i treet kan omdannes til etanol. Dette brukes blant annet i biodrivstoff, farmasøytisk industri, maling og lakk og bilpleiemidler. Flere av bussene i Oslo går nå på bioetanol og bidrar til bedre luftkvalitet i hovedstaden.

Kilde: lena-valle.vgs.no, ndla.no, skog.no,
wikipedia.no
Reinsvoll skole


Frøsakervegen 21, 2840 REINSVOLL
Tlf: 61 15 37 00


www.vestre-toten.kommune.no/reinsvollskole
www.realfagiskolen.no